Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko wpisane jest w działalność biznesową od wieków, istnieją jednak różne rodzaje ryzyka – jedne wraz ze zmianami w rzeczywistości biznesowej, przybierają na znaczeniu, inne owo znaczenie tracą. Ryzyk jako istoty element działalności przedsiębiorstwa stanowi również metodę zarządczą i właśnie ona będzie tematem niniejszego działu.