Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze biznesowym

Zagrożenia bezpieczeństwa w biznesie

Prowadzenie biznesu wiąże się również z szeroko pojętym bezpieczeństwem jakie musi zostać zapewnione na każdym etapie i w każdej sferze działalności firmy, aby minimalizować w ten sposób ryzyko wystąpienia kryzysu. Do zagrożeń bezpieczeństwa w sektorze biznesu można zaliczyć między innymi.

Zagrożenia związane z ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa

Sposób produkcji, know – how oraz inne liczne sfery objęte tajemnicą przedsiębiorstwa a mające newralgiczne znaczenie dla jego funkcjonowania mogą zostać nieopatrznie lub celowo na drodze np. zemsty lub obiecanych profitów finansowych ujawnione przez pracowników konkurencji. W ramach zarządzania bezpieczeństwem warto, więc podpisywać z pracownikami mającymi dostęp do ważnych dla firmy informacji klauzulę o zachowaniu poufności.

Zagrożenia związane z szpiegostwem przemysłowym

Jest to bardzo podobne zagrożenie do zagrożenia polegającego na ujawnieniu tajemnic firmy. Tym razem w grę wchodzi jednak działalność profesjonalnych agentów wyszkolonych do tego typu działań, których celem jest wykradanie wzorów przemysłowych, nieopatentowanych projektów, prototypów oraz tajemnic firmy, na zlecenie innej. To zagrożenie jest szczególnie obecne w świecie motoryzacji, zaawansowanych technologii, a także mody. Wiele firm w trosce o bezpieczeństwo mocno rozwija systemy antywłamaniowe, szczegółowo sprawdza pracowników zatrudnianych w firmie, dba o bezpieczeństwo systemów IT.

Zagrożenie bezpieczeństwa psychicznego poprzez wypalenie zawodowe

Jest to zupełnie odmienny rodzaj zagrożenia od poprzednio prezentowanych, tym razem jest to zagrożenie psychiczne dotyczące zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej, którzy w pewnym momencie mogą poczuć wypalenie zawodowe co znacznie obniży jakość ich pracy, doprowadzi do zaniku kreatywności, a może powodować nawet nerwice i depresje. W trosce o zniwelowanie tego ryzyka konieczny jest odpowiedni system motywacyjny, zapewnienie możliwości awansu oraz samorozwoju pracwników.