Zagrożenia dla młodych przedsiębiorców

Zagrożenia czyhające na młode firmy

W Polsce wciągu jednego dnia rejestrowanych jest 1300 firm, pokazuje to jak duża jest skala zjawiska zakładania firm przez Polaków. Coraz liczniejsza jest grupa ludzi, którzy zamiast szukać posady na etat, chcą sami sobie być szefami. Rozwiązanie takie ma wiele pozytywnych aspektów, ale niesie ze sobą również liczne zagrożenia, dlatego warto je poznać nim rozpoczniemy własną działalność gospodarczą.

Rozpoczęcie niemal każdej działalności gospodarczej wymaga posiadania środków finansowych, ich brak stanowi poważne zagrożenie, bowiem możliwości ich pozyskania również wiążą się z ryzykiem i zagrożeniami.

Kredyt w banku to środek, po który najczęściej sięgają młodzi przedsiębiorcy, wiąże się on z możliwością nie uzyskania odpowiednich środków, lub w przypadku niewypłacalności podczas jego spłaty upadkiem całego przedsiębiorstwa oraz utratą majątku.

Natomiast zagrożeniem związanym z dotacjami unijnymi jest ryzyko ich nie uzyskania, lub w przypadku braku odpowiedniej wiedzy również konieczność zwrotu środków finansowych po niezaakceptowaniu rozliczenia kolejnego etapu projektu.

Nadmiernie rozbudowana biurokracja jest to również jedno z zagrożeń na jakie może natknąć się nowy przedsiębiorca, konieczność składania licznych deklaracji, dopełnienia formalności i dotrzymania terminów, oraz kary finansowe w razie niedopełnienia, której z czynności mogą stanowić przyczynę poważnego zagrożenia.

Stara łacińska sentencja mówi: Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, w przypadku prowadzenia biznesu owa sentencja ma szczególnie mocny wydźwięk. Nieznajomości przepisów prawa podatkowego stanowi zagrożenie sankcjami i grzywnami, a niekiedy nawet może pozbawić wolności, nieznajomość prawa własności intelektualnej stanowi zagrożenie, które może skończyć się sprawą w sądzie i ciężkimi następstwami. Jest wiele sfer prowadzenie biznes, w których nieznajomość prawa może okazać się poważnym zagrożeniem.