Współpraca z notariuszem

 

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami. Jeśli zależy nam na pełnoprawnych umowach i kontraktach, wtedy niezbędna może okazać się współpraca z doświadczoną kancelarią notarialną. Szczegółów na temat jej usług dowiemy się klikając w link – notariusz warszawa mokotów. Notariusz jest bowiem osobom zaufania publicznego, którego czynności regulowane są przez przepisy prawa. Według obowiązującego kodeksu istnieją bowiem szczegółowe umowy, które w celu poświadczenia ich autentyczności i ważność muszą zostać zawarte w postaci aktu notarialnego.

 

 

Dotyczy to między innymi takich umów jak:

 

  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

  • umowa spółki komandytowej

  • umowa spółki komandytowa-akcyjnej

  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  • czy umowa spółki akcyjnej

 

Umowa z podpisem notariusza

 

Nieco inne znamiona prawne dotyczą umów zawieranych wraz z podpisem poświadczanym notarialnie. Zadaniem notariusza jest jedynie zaświadczenie, że umowa została podpisana przez konkretne osoby. Taki dokument nie jest już analizowany pod względem prawnym.

 

 

Do tego typu umów zaliczyć można:

 

  • umowę zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa

  • czy też umowę zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Czy warto poświadczać dokumenty?

 

Forma aktu prawnego jest dla przedsiębiorców dużym zabezpieczaniem. Dokumenty te zyskują formę prawną a jednocześnie zostają wpisane przez notariusza do rejestru. Dzięki temu w momencie zgubienia swojego odpisu możemy zwrócić się o wydanie kolejnej kopii do naszej kancelarii notarialnej.

 

Notariusz i udzielanie pełnomocnictwa

 

Zakładanie działalności wiąże się z szeregiem wymogów prawnych, jakim trzeba sprostać. W celu przyspieszenia niektórych procedur zaleca się między innymi sporządzenie pełnomocnictwa, które wydawane jest między innymi przez notariuszy. Należy jednak pamiętać, że takie pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie osobie posiadającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

 

Jak przygotować dokument pełnomocnictwa?

 

Taki dokument musi przede wszystkim spełniać wszystkie wymogi formalne. Z tego względu jest on właśnie sporządzany u notariusza w jednej z przyjętych form.

 

  1. Po pierwsze może on zostać przygotowany w postaci aktu notarialnego. 
  2. Po drugie w postaci dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym. 
  3. Po trzecie w postaci dokumenty z datą. 

 

Dokument nabiera mocy prawnej w momencie, gdy zostaje on podpisany w obecności notariusza. Rejestr udzielonych pełnomocnictw dostępny jest następnie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca może dzięki temu dokonać także zmian w treści wpisy. Dotyczy to między innymi takich czynności jak zawieszenie lub wznowienie działalności czy wręcz wykreślenie danego wpisy z rejestru.