Szkolenia dla pracowników

Chcesz, aby jakość świadczonych przez Twoją firmę usług była coraz wyższa? W pierwszej kolejności zależy to oczywiście od personelu, jaki zatrudniasz. To właśnie pracownicy Twojej firmy mają pierwszy kontakt z klientem i to po jakości ich obsługi oceniają całe przedsiębiorstwo. Z tego też względu szkolenia dla pracowników są ważne, ale są też szansą na pozyskiwanie cennych dla firmy umiejętności, które pozwalają w dowolny sposób rozszerzać ofertę firmy. Szkolenia są szansą- szansą, którą żal jest nie wykorzystać.

Masz pracowników na umowę o pracę? Wykorzystaj Krajowy Fundusz Szkoleniowy

– To projekt rządowy, na którego co roku przeznaczane są spore kwoty, aby móc podnosić kwalifikacje pracowników w polskim przedsiębiorstwach.

– W ramach programu pracodawca może wysłać pracownika na szkolenie, za które otrzyma zwrot pieniędzy.

– Szkolenie musi jednak zostać tak wybrane, aby mogło przyczynić się do rozwoju kompetencji pracownika. Mogą to być szkolenia rozwijające już posiadane umiejętności, ale i takie, które rozszerzają je o nowe rzeczy.

– Środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców są jednak inwestycją w kapitał ludzki, tym bardziej, że obok szkoleń specjalistycznych zostały także przygotowane szkolenia ustawiczne, czyli takie, które obejmują całkowitą zmianę kompetencji lub zawodu.

Szkolenia z kompetencji miękkich

Obok twardej wiedzy i umiejętności, takich jak obsługa specjalistycznych programów, obecnie na rynku pracy szalenie istotne stają się także kompetencje miękkie. Ważne umiejętności w zarządzaniu projektami, umiejętność pracy w grupie, zarządzanie sobą w czasie, coaching własnej kariery zawodowej, ale i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Tego wszystkiego także można nauczyć się biorąc udział w szkoleniach, które pozwalają radzić sobie w wielu zawodowych sytuacjach. Na takie szkolenia także można zostać wysłanym przez pracodawcę i dla pracodawcy to także na pewno jest wartościowa wiedza, która pozwala rozwijać firmę.