Sto milionów złotych zapłaciło AXA za Liberty Ubezpieczenia

AXA ogłosiło, że dzisiaj doszło do finalizacji przejęcia przez tą firmę, spółki Liberty Ubezpieczenia. Jak oficjalnie podano koszt przejęcia wyniósł 101,3 miliona złotych.

AXA zapewnia dotychczasowych klientów Liberty Ubezpieczenia, że warunki ich umów nie ulegną zmianie, a w sprawa konsumenckich mogą kontaktować się z firmą tak jak dotychczas.

To nie pierwsze tak duże przejęcie jakiego dokonało AXA wciągu ostatnich lat. W ubiegłym roku AXA przejęło BRE Ubezpieczenia TuiR.