Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jedna z zasad biznesu w społeczeństwie ponowoczesnym głowi: myśl globalnie działaj lokalnie, tę zasadę można również odnieść do działań związanych z działalnością charytatywną i społeczną odpowiedzialnością firm. O tym czym jest CSR i jak jest uprawiany, opowiemy w tym dziale.

Definicja

Co to jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu nazywana bywa również z angielskiego CSR-em, co stanowi skrót od angielskiego wyrażenia Corporate Social Responsibility. Te to koncepcja i metoda zarządcza w ramach, której firmy na etapie budowania swoich strategii dobrowolnie biorą pod uwagę dobro społeczne, dbałość o ekologię oraz pozytywne relacje z otoczeniem. W tej koncepcji wydatki ponoszone na CSR są rodzajem inwestycji, która pozwoli pozytywnie przekształcić szeroko pojęte środowisko działalności biznesowej, które stanie się innowacyjne i przyjazne dla człowieka i biznesu. Dzięki temu możliwe jest również zwiększenie zysków. Głównym celem i zadaniem CSR-u jest troska o społeczeństwo, przyrodę, otoczenie.

Przyczyny rozwoju CSR

CSR w ujęciu historycznym

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych gdzie kształtowała się w trzech fazach. Pierwsza pod koniec XIX w., kiedy konieczne stało się administracyjne ograniczenie działalności z pogranicza prawa, takich jak łapówkarstwo czy szantaże, na której wyrastały wielkie biznes. Drugi etap to czasy Nowego Ładu F.D. Roosevelta, który dla ratowania amerykańskiej gospodarki po Wielkim Kryzysie po raz kolejny nałożył na firmy odpowiedzialność za społeczeństwo, zaś ostania fala to kryzys lat 60, który sprawił, że społeczeństwo zaczęło się domagać, aby firmy wzięły odpowiedzialność za efekty swoich działań, które niszczyły środowisko życia ludzi.

CSR w ujęciu biznesowym

Jednak poszukując przyczyn rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu należy wziąć pod uwagę nie tylko względy historyczne. Powody, dla których obecnie prężnie rozwija się CSR można podzielić na dwie główne grupy, stosowane przez firmy faktycznie zaangażowane społecznie oraz na firmy zainteresowane biznesowo. Dla firm zaangażowanych społecznie działalność w CSR to kwestia faktycznych chęci zmiany układów społecznych, środowiska i relacji z instrumentariusz i ich cel leży właśnie w tym punkcie. Zaś firmy zainteresowane biznesowo widzą w CSRze jeszcze jeden element budowania wizerunku i marketingu, przeprowadzają akcje jedynie po to aby pokazać klientom, że są zaangażowani społecznie, jednak czy owe akcje dadzą zamierzony rezultat nie szczególnie ich interesuje. Są także firmy, które zakładają działy CSR-u ze względów prestiżowych – bo wypada, by każda duża firma miała taki dział.

Korzyści z wdrażania CSR

Prawdziwe, cyniczne i poboczne korzyści CSR-u

W zależności od pobudek jakie przyświecają firmą można mówić o CSRze prawdziwym, który faktycznie ma coś zmienić, oraz o działaniach marketingowych i wizerunkowych prowadzonych pod znakiem CRS-u. W związku z różnym nastawieniem i jakością prowadzony działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również korzyści i efekty mogą być dla firmy różne, ponadto to co dla jednych stanowi główny cel działania, dla innych jest wyłącznie wartością dodaną.

Wśród korzyści dla firmy płynących z CSR-u należy wymienić:

  • faktyczną zmianę społeczną, ekologiczną i w relacjach z interesariuszami, która zbuduje pozytywne środowisko dla dalszego rozwoju firmy i wprowadzania innowacji, a zatem zyskiwania przewagi konkurencyjnej,

  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy,

  • prestiż firmy,

  • zwiększenie sprzedaży wśród osób popierających akcje CSR-owe.