Siły napędzające globalny biznes

Czym jest globalizacja?

Globalizacja definiowana jest jako proces zmierzający do wytworzenia jednego globalnego rynku towarów, usług i kapitału, poprzez integrację rynków krajowych i regionalnych. Jednym z najistotniejszych elementów w formowaniu się globalnego rynku jest szybki i niemal nieograniczony dostęp do informacji oraz łatwo w podróżowaniu i przesyle towarów.

Czynniki napędzające globalizację

Globalizacja to proces, który napędzany jest czterema głównymi siłami:

  • rosnącym handlem międzynarodowym,

  • rozwojem wielonarodowych korporacji,

  • internacjonalizację finansów

  • zastosowaniem nowoczesnych technologii niemal w każdym obszarze prowadzenia biznesu.