Wpływ technologii na biznes

Rozwój technologiczny a korzyści finansowe

We współczesnym świecie nikogo nie trzeba przekonywać do tego jak ważny jest rozwój technologiczny dla prowadzenia odnoszącego skutki biznesu. Istnieje wiele powodów, dla których firmy chcą i wdrażają nowoczesne technologie, między innymi robią to w celu minimalizacji kosztów produkcji, skracania czasu produkcji, ulepszania swoich produktów i usług, oraz procesów zarządczych firmie.

Jednak samo wprowadzenie nowoczesnych technologii nie wystarczy by firma odniosła sukces, jak podkreśla Carsten Bruhn: „Nowe technologie same w sobie nie pomogą firmom w nadążaniu za zmianami niezbędnymi do przetrwania i rozwoju.  Za technologią kryją się procesy biznesowe – należy zrobić ich przegląd i zoptymalizować je w celu dodania prawdziwej wartości biznesowej”. Innymi słowy, żadna nawet najbardziej nowoczesna maszyna czy technologia nie będzie odpowiednio wykorzystana jeśli jednocześnie wraz z wprowadzeniem nowej technologii nie zostaną zastosowanie nowe procesy, nie nastąpi zmiana w sposobie myślenia i zarządzania. Tylko spójność tych dwóch składników może zapewnić firmie efektywność biznesową.

Nie chodzi więc w biznesie o samo wprowadzenie nowej technologii, ale o budowę nowego modelu biznesowego dla własnej firmy. Jak pokazują przewidywania ze względu na wprowadzenie nowych technologii a wraz z nimi nowych modelów biznesowych oznacza zmiany, które już dzieją się na naszych oczach, a które w przyszłości się pogłębią.

Wśród najistotniejszych biznesowo zmian można wymienić między innymi:

  1. Zmiany funkcji magazynów i stacjonarnych przedstawicielstw firm – automatyzacja i wirtualizacja procesów biznesowych sprawiają, że wiele firm nie potrzebuje już własnej siedziby, bowiem ich biznes może być prowadzony z domu. Zmienia się też funkcja biur i placówek, np. oddziały banków stają się jednostkami doradczymi, a nie miejscami dokonywania operacji finansowych. Zaś do wielu sklepów klienci udają się jedynie aby obejrzeć, wypróbować i dotknąć towar, który ostatecznie zamawiają przez internet.

  2. Nie ma obecnie branży, która nie wymuszała by na firmach działających w jej obrębie zmian technologicznych. Brak zmiany oznacza upadek firmy,, wprowadzenie nowej technologii jest procesem, którego nie da się uniknąć.

  3. Źródłem pomysłów na nowe produkty i ulepszenia dawnych są klienci, a nie działy badań i rozwoju, czy badań rynkowych. Dostępność środków komunikacyjnych oraz pojawienie się mediów społecznościowych sprawiło, że klienci sami często wychodzą do firm z propozycjami ulepszeń.

  4. Przejrzystość działalności biznesowej – w naszej epoce nie jest już łatwo ukryć niską jakość produktu, wysokie ceny czy zachowania, które stoją w sprzeczności ze społecznie akceptowanymi normami – wszystko jest jasne i transparentne, co jest wynikiem łatwej komunikacji i wymiany informacji na temat danej firmy, między konsumentami.

Jak można zauważyć nowe technologie wpływają na biznes dwojako, z jednej strony służą polepszaniu dóbr i usług, z drugiej stanowią czynnik determinujący sposób prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach.