Ochrona praw pracowniczych, dotycząca przejęcia zakładu pracy

W obecnej sytuacji, osoby pracujące w różnych zakładach mogą liczyć na ochronę w przypadku przejęcia ich firmy przez inne podmioty.

Przejęcie zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy, to coraz powszechniejsze zjawisko. Prawo ściśle reguluje funkcjonowanie całego rynku w tym zakresie. Chodzi nie tylko o ochronę praw pracowniczych, ale także o zabezpieczenie interesów właścicieli firm. Prawo pracownicze jest chronione zarówno w sytuacji, gdy firma jest przejęta przez rodzime przedsiębiorstwa, a także w sytuacji, gdy podmiotem przejmującym jest firma z Unii Europejskiej.

Definicja przejęcia pracownika przez inną firmę

Zmiana pracodawcy, która jest konsekwencją przejęcia firmy przez inny podmiot nazywana jest przejęciem pracownika.

Oczywiście przejęciem zakładu nie może być sytuacja, gdy właściciel pozostaje ten sam, a jedynie traci część udziałów. Przejęcie definitywnie wiąże się z wystąpieniem nabywcy zakłady o prawa i obowiązku pracodawcy.

Prawa pracownicze

Jeżeli zależy nam na zachowaniu naszych praw pracowniczych, to warto skonsultować własne postępowanie w czasie przejęcia firmy z prawnikiem. Odpowiednią osobę znajdziemy po kliknięciu w odnośnik- prawo pracy kraków. Warto podkreślić, że w umowie o prace widnieją zapisy, które podają, ze prawa i obowiązki pracowników i pracodawców dotyczą również w sytuacji przeniesienia własności.

Korzyści dla pracowników

Bardzo ważne w sytuacji, gdy nasza firma jest przejmowana przez inną, jest utrzymanie stosunku pracy. Należy zaznaczyć, że taka sytuacja nie stanowi podstawy do zwalania pracowników. Zwolnienie powinno być przeprowadzone zgodnie z prawem. Wszystko powinno zostać właściwie uzasadnione, na przykład przyczynami ekonomicznymi, technicznymi lub organizacyjnymi, w innej sytuacji zwolnienie będzie nielegalne, a pracownik ma prawo wystąpić o odszkodowanie.

Informacje jakie muszą otrzymać pracownicy

A. Pracownicy podczas przejęcia firmy powinny otrzymać informacje dotyczące terminu przeniesienia własności.

B. Kolejną sprawą jest poinformowanie o powodach takiego przeniesienia własności.

C. Należy także wyjaśnić pracownikom skutki prawne, ekonomiczne i socjalne wiążące się z przeniesieniem własności.

D. Pracownicy nie powinny odczuć jakichkolwiek skutków zmiany właściciela. Nie mogą pogorszyć się warunki pracy, a także zatrudnienia.

Co w sytuacji, gdy łamane są prawa pracownicze?

Jeżeli na skutek przejęcia dojdzie do łamania praw pracowniczych dotyczącego naruszania praw wynikających ze stosunku pracy, jeżeli pracownicy nie otrzymują odpowiednich środków ochrony osobistej, to należy obowiązkowo zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy.

Piotr: „Postanowiłem zgłosić się do firmy prawniczej, ponieważ od jakiegoś czasu mój pracodawca uporczywie łamał w przedsiębiorstwie prawa wynikające z zawartej umowy. Oczywiście przedstawiciele firmy wszystkiemu zaprzeczali, dlatego niezbędne było zgłoszenie sprawy do Sądu Pracy. Już po kilku rozprawach okazało się, że miałem rację i zasądzono na moją rzecz pokaźne odszkodowanie. Oczywiście dla mnie dużo ważniejsze były zwrócenie uwagi zarówno przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy jak i innych instytucji na to w jaki sposób traktuje się osoby w przedsiębiorstwie”.

Jak widać łamanie praw pracowniczych w obecnych może zostać wyeliminowania, dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi. Częste kontrole i sprawdzanie pracodawców pozwala ustalić, czy wszystko w danej firmie odbywa się zgodnie z Kodeksem Pracy. Wszelkie odstępstwa nie powinni mieć w ogóle miejsca.