Największe zagrożenia globalne

Lokalne i globalne zagrożenia dla biznesu

Biznes globalny jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany zachodzące w poszczególnych rejonach świata, dlatego też można wymienić wiele zagrożeń jakie pojawiły się w 2016 r. i są uznawane za największe globalne zagrożenia z jakimi przyjdzie się mierzyć przedsiębiorstwom w 2017, a zapewne również w kolejnych latach.

Niestabilność polityczna może być jednym z głównych zagrożeń dla biznesu globalnego. Jak pokazały wybory, które miały miejsce w 2016 r. społeczeństwa wykazują tendencje do radykalizacji i nacjonalizacji poglądów. Władze nad państwami przejmują ludzie o skrajnych poglądach, których idee dotyczące biznesu mogą w znacznym stopniu zaszkodzić biznesowi. Przykładem mogą być choćby hasła głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość a dotyczące korporacji międzynarodowych mających w Polsce swoje oddziały, czy ekonomiczne konsekwencje Brexitu.

Dodatkowo jak pokazują raporty ekonomiczne obecnie dochodzi do znacznego rozwarstwienia społecznego, między bogatymi społeczeństwami, a tymi funkcjonującymi niemal w ubóstwie.

Kolejną kwestią jest również kwestia otoczenia prawnego i politycznego firmy, gdzie w wielu krajach obserwuje się coraz większe tendencje do ograniczania wolności rynkowych poprzez liczne sankcje i regulacje prawne.

Kolejnym elementem, który może stanowić zagrożenie dla biznesu są nowoczesne technologie, które z jednej strony ułatwiają jego prowadzenie, z drugiej jednak sprawiają, że rośnie zagrożenie cyberprzestępczością oraz aktami terroryzmu dokonywanymi za pośrednictwem internetu.