Kupno nieruchomości

Kupno nieruchomości jest możliwe jedynie poprzez zawarcie tak zwanej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Odpowiednie czynności notarialne wykona specjalistą ze strony  – http://www.kulakowscy.com/czynnosci-notarialne. W celu sporządzenia odpowiedniego dokumentu należy udać się do kancelarii notarialnej. Mamy też opcję sporządzenia takiego aktu poza kancelarią, ale obowiązkowo musi być przy tym obecny notariusz, ponieważ jest on odpowiedzialny za treść umowy, ma za zadanie także sprawdzić, czy osoba sprzedające jest tak naprawdę uprawniona do sprzedaży. Najczęściej wynika to z ksiąg wieczystych.

Jak kupić nieruchomość?

A. Kupno nieruchomości nie musi być ryzykowne jeżeli wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.

B. Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa notariusz. Dobrze jest przed podpisaniem aktu najpierw przeanalizować dokładnie jego treść.

C. Można dokument zabrać do domu i przeczytać w spokoju. Jeżeli cokolwiek budzi nasze wątpliwości to musimy zasięgnąć porady prawniczej. Zanim podpiszemy umowę w formie aktu notarialnego urzędnik odczytuje nam treść aktu.

D. Treść umowy powinna być zgodna z treścią aktu, wszelkie nieścisłości wyjaśniamy od razu.

Wygląd typowej umowy w postaci aktu notarialnego

Wynajmując nieruchomość powinniśmy w akcie umieścić zarówno dzień, miesiąc jak i rok sporządzenia dokumentu. Kolejną sprawą jest miejsce sporządzenia aktu. Podaje się także imię, nazwisko oraz siedzibę kancelarii notariusza, który jest odpowiedzialny za stworzenie aktu. Następnie zamieszcza się strony, które podpisują umowę. Każda ze stron musi podać dane personalne, a notariusz weryfikuje je na podstawie dowodów osobistych. Niezbędne jest też dostarczenie dokumentacji dotyczącej prawa własności do sprzedawanej nieruchomości. Akt notarialny zawiera także żądania stron, fakty i istotne okoliczności, do których doszło podczas spisywania dokumentu. Następnie zamieszcza się stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu umowy.

Amelia: „Postanowiłam kupić nieruchomość. Z tego co doradził mi prawnik, to najlepszym sposobem jest umowa w formie aktu notarialnego. Wraz z druga stroną, która zdecydowana była na sprzedaż, wybraliśmy odpowiedniego notariusza. Uwzględniliśmy, że notariusz musi być osobą godną zaufania, rzetelną, a także musi mieć właściwe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje. To wszystko sprawią, że stworzony przez niego akt notarialny jest dokumentem pewnym i gwarantującym wypełnienie wszelkich zawartych zapisów. Akt notarialny został wykonany bardzo szybko. Nie zadawałam sobie sprawy, że również w przypadku umowy w postaci aktu notarialnego, oryginalna dokumentacja musi pozostać w kancelarii, natomiast strony otrzymują wypis. Oczywiście taki wypis na pełną moc prawą. Wypisy są powtórzeniem oryginały, a urzędnik umieszcza na nich swój podpis, a także pieczęć. Jeżeli wypisy mają dużą ilość stron to należy je ponumerować, połączyć, a wszystko powinno zostać spojone pieczęcią. Tak wykonana umowa jest gwarancją bezpieczeństwa”.