Komunikacja kryzysowa

Istota w zarządzaniu kryzysowym

Komunikacja w sytuacji kryzysowej stanowi podstawę radzenia sobie z kryzysem, musi ona przebiegać w wielu płaszczyznach i na różnych liniach.

Niezwykle istotna podczas kryzysu jest komunikacja wewnętrzna w firmie, osoby odpowiedzialne za radzenie sobie z kryzysem powinny być natychmiast informowane o wszystkich zdarzenia dotyczących sytuacji kryzysowych.

Drugi wymiar komunikacji kryzysowej to wymiar zewnętrzny. W kontaktach z mediami i interesariuszami firmę powinna reprezentować jedna osoba prezentująca spójną linię argumentacji na temat kryzysu.