Kim jest radca prawny, jak nim zostać i jaki jest zakres jego działalności

Radca prawny wykonuje jedną ze specjalizacji prawniczych. Aby więc nim zostać konieczne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych. Zawód radcy jest bardzo podobny do zawodu adwokata i w wielu dziedzinach te zawody się ze sobą pokrywają choć oczywiście występują również pewne różnice. O tym, czym zajmuje się radca można dowiedzieć się na przykład z tej strony – radca prawny w krakowie.

Zatrudnienie radcy prawnego

Według zapisów polskiego prawa radca prawny może:

  • być zatrudniany w firmach i instytucjach w oparciu o umowę o pracę,

  • być zatrudniany w firmach i instytucjach w oparciu o umowy cywilnoprawne,

  • prowadzić własną działalność osobową,

  • świadczyć usługi jako wspólnik spółki.

Radca prawny może również reprezentować swoich klientów w sądzie, jednakże istnieją tu pewne ograniczenia. Dawniej radcowie nie mogli być pełnomocnikami osób prywatnych. Nowelizacja ustawy z 2007 roku otwiera jednak furtkę na przykład do reprezentowania klientów przed sądami rodzinnymi.

Często pojawiają się pytania odnośnie tego, czy w ogóle opłaca się zostać radcą prawnym. Okazuje się, że zważywszy na dzisiejszą kondycję naszego rodzimego rynku jak najbardziej tak. Szanse na znalezienie zatrudnienia po odbyciu stosownej aplikacji są znacznie większe. Zarobki również są zwykle zadowalające a perspektywy pracy radców, zdaniem ekspertów, są coraz bardziej obiecujące.

Radcowie a adwokaci

Terminy te często są ze sobą mylone. Adwokaci mają znacznie szerszy zakres uprawnień. Dotyczy to przede wszystkim reprezentowania klientów przed sądami. Mogą być pełnomocnikami klientów również w sprawach cywilnych, czy karnych. Radcowie w tej kwestii mają mocno ograniczone pole manewru.

Radca prawny – zapisy

Z definicji wynika, iż jest to prawnik świadczący pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W tej samej terminologii można również znaleźć informację o tym, że radcowie są funkcjonariuszami zaufania publicznego – podobnie jak notariusze, sędziowie, policjanci czy prokuratorzy. Objęci są specjalnym nadzorem wyższych instytucji powołanych do tego celu.

Co można znaleźć w ofercie radcowskiej?

Oto kilka przykładów:

  • świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad i konsultacji prawnych,

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie na przykład przed: Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące tego, dla jakich podmiotów radca może świadczyć swoje usługi.

Radca prawny jako mediator

W sytuacjach kiedy dochodzi do podziału majątku, rozwodów, problemów dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi, czy też podziału wspólnej firmy zaleca się, aby starać się dojść do polubownego porozumienia. Samodzielne negocjacje kończą się jednak zwykle fiaskiem – zwłaszcza kiedy konflikt naprawdę jest zaostrzony. Na szczęście w takich sytuacjach znów z pomocą przychodzą radcowie prawni, którzy doskonale sprawdzą się w roli mediatora znającego wszelkie aspekty prawne. Co daje polubowne rozwiązanie sporu? Z całą pewnością pozwala uniknąć stresu związanego z postępowaniem sądowym i ograniczyć związane z nim koszty, które w wielu przypadkach dzielone są na obydwie strony sporu. Warto tego unikać a radcowie prawni, podobnie jak adwokaci mogą w tym pomóc.