Istota i rodzaje kryzysów

Definicja pojęcia

Kryzy z punktu widzenia ekonomicznego jest to znaczący spadek wskaźników ekonomicznych (makroekonomiczne ujęcie) oraz zakłócenie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa (podejście mikroekonomiczne). Według public relations kryzy to każda sytuacja, która może doprowadzić od pogorszenia wizerunku firmy.

Rodzaje kryzysów

W zależności od kryterium podziału jakie zostaje przyjęte mówimy o różnych rodzajów kryzysów.

Ze względu na ulokowanie przyczyn kryzysu mówi się o:

  • kryzysie spowodowanym przez organizację

  • kryzysie niezależnym od firmy

Ze względu na czas trwania kryzysu mówi się o:

  • kryzysie rozciągniętym w czasie

  • kryzysie nagłym

Ze względu na przewidywalność wystąpienia mówi się o:

  • kryzysie znane – nieznane, gdy wiadomo, że istnieje zagrożenie, ale nie wiadomo kiedy nastąpi

  • kryzysie nieznane – nieznane, gdy nie da się przewidzieć wystąpienia kryzysu.