Globalny biznes

O współczesnym świecie mówi się, że jest to globalna wioska, gdzie liczy się szybkość przepływu informacji, gdzie dochodzi do powstania ogromnych międzynarodowych koncernów rozpoznawalnych niemal na całym świecie. O biznesie w warunkach globalnej wioski będzie traktował ten dział.