Budżet związany z ryzykiem

Finansowanie zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem wiąże się z kosztami, jakie firma musi ponieść by jej działania były skuteczne. W zakres kosztów budżetu związanego z ryzykiem wchodzą:

  • koszty identyfikacji, analizy, monitorowania i planowania zarządzania ryzykiem,

  • koszty działań związanych z reakcją na wystąpienie ryzyka,

  • koszty operacyjne ryzyka, które bywają efektem błędów,

Należy również pamiętać, aby planując budżet związany z zarządzaniem ryzykiem przewidzieć również rezerwę budżetową nazywaną również rezerwą strategiczną, która będzie w stanie pokryć nieprzewidziane koszty powstałe w wyniku zarządzania ryzykiem.