Jak założyć firmę

Planując założenie własnej firmy musimy kierować się z góry ustalonymi przepisami. Według przyjętych zasad w pierwszej kolejności powinniśmy zająć się uzupełnieniem stosownego formularza CEIDG. Taki wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej staje się jednocześnie wnioskiem o nadanie […]

Szkolenia dla pracowników

Chcesz, aby jakość świadczonych przez Twoją firmę usług była coraz wyższa? W pierwszej kolejności zależy to oczywiście od personelu, jaki zatrudniasz. To właśnie pracownicy Twojej firmy mają pierwszy kontakt z klientem i to po jakości ich obsługi oceniają całe przedsiębiorstwo. […]